Tijdsregistratie

Voor het registreren van jouw tijd maken we gebruik van de BibTag van MyLaps. Deze tag (electronische chip) zit achterop het startnummer geplakt. Draag het startnummer zichtbaar op de borst. Vouw, kreukel of verwijder het startnummer niet. De tag registreert niet alleen ieders finishtijd, maar ook de starttijd. Hierdoor krijgt iedere loper een zuivere ‘netto’ looptijd. De door MyLaps vastgestelde netto eindtijden worden gebruikt voor de uitslagverwerking en toekenning van de nummers 1, 2 en 3 per wedstrijdonderdeel.