Einde EP:StadshagenRun

Op donderdag 15 april jl heeft het bestuur van Stichting Loopsport Zwolle in goed overleg met de voorzitter en secretaris van de EP StadshagenRun besloten te stoppen met de organisatie van de EP StadshagenRun.

Gedurende 12 jaar is er dankzij sponsoren en vrijwilligers een prachtig hardloopevenement geweest.

Veel hardlopers beleefden er plezier aan, we konden bovendien een aantal goede doelen steunen en hebben op deze manier aan ons doel beantwoord; mensen stimuleren om te gaan bewegen. Gemiddeld liepen er zo’n 1500 deelnemers mee.

Het waren prachtige feestelijke zaterdagen in oktober met in de wijk Stadshagen ook een unieke mogelijkheid voor kinderen, tieners en mensen met een verstandelijk beperking om mee te doen. We kijken er heel goed op terug.

We constateerden echter ook dat er in de afgelopen jaren het één en ander is veranderd. Onze doelstelling om het bewegen, individueel of in groepsverband, te stimuleren is in die jaren steeds meer gemeengoed geworden. Ook is de wijk Stadshagen in die 20 jaar van een paar blokken naast Westenholte uitgegroeid tot een volwaardige wijk met vele sportverenigingen. Daarnaast zien we dat er vele andere vormen naast “gewoon” lopen zijn ontstaan. Denk hierbij aan Trailruns, bootcamps e.d.

Voor ons als bestuur van de EP StadshagenRun betekende dit dat het in de afgelopen jaren in toenemende mate moeilijker werd om vrijwilligers te vinden. Vorig jaar konden we vanwege het corona virus de EPStadshagenRun niet organiseren en ook voor dit jaar is het lastig te overzien wat er in oktober 2021 wel kan. Onze hardloopclub heeft al meer dan een jaar niet gezamenlijk kunnen trainen.

De voorbereidingen voor de EP StadshagenRun zouden we nu moeten opstarten maar er zijn op dit moment nog te veel onzekere factoren.

We hebben besloten dat dit het natuurlijke moment is om te stoppen. Natuurlijk met spijt maar vooral ook met een goed gevoel.

Onze hoofdsponsor EP overweegt of hij in de toekomst de run zelf zou kunnen organiseren.

Dank voor alle belangstelling in het afgelopen jaar!


Met sportieve groet,

Bestuur Stichting Loopsport Zwolle

Secretaris en voorzitter EP StadshagenRun,

Bert Couperus en Nelleke Beimers