Goede doelen

Ook dit jaar steunen we weer het Jeugdsportfonds Zwolle. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! Dit is ons vaste goede doel.

Daarnaast hebben we twee lokale goede doelen gekozen. Deze zijn aangedragen door leden van onze hardloopclub Stichting Loopsport Zwolle. Het zijn Stichting Vrienden van WEW (Westenhage, Ensemble en Wendakker) en SPG 't Hoefijzer. 

Stichting Vrienden van WEW
Deze stichting organiseert activiteiten voor ouderen om hen met elkaar te verbinden en vereenzaming te voorkomen. Vorig jaar is er bijvoorbeeld een duofiets aangeschaft. waar veel en dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer
Deze stichting werkt in Zwolle-Zuid. De stichting, die voor een groot deel ook op vrijwilligers draait, maakt het mensen met een handicap mogelijk om paard te rijden.

Als organisatie hebben we gemerkt dat veel van de prijzen, die wij vorig jaar hadden aangeschaft/dan wel hadden gekregen van onze sponsoren, niet werden opgehaald. Dit jaar hebben we daarom besloten alleen nog prijzen uit te reiken aan kinderen en junioren. Het geld dat we daarmee uitsparen besteden wij graag aan onze goede doelen!