Tiende editie: zaterdag 21 oktober 2017

Goede doelen

Van elke inschrijving van de EP:StadshagenRun gaat 1 euro naar het Jeugdsportfonds. Daarnaast kiest de organisatie elk jaar één of twee lokale initiatieven uit die na afloop een cheque in ontvangst mogen nemen. In 2016 werd een fantastisch bedrag van 5.750 euro bij elkaar gelopen voor Jeugdsportfonds Zwolle en De Bres, inloophuis voor Zwolle. De organisatie van de EP:StadshagenRun draait volledig op vrijwilligers, dus al het geld dat overblijft wordt verdeeld onder de goede doelen. Bij het inschrijven kun je zelf ook nog een donatie doen voor één van de drie goede doelen.

Jeugdsportfonds Zwolle Als vanouds steunen wij ook dit jaar het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! Meer informatie

Daarnaast lopen we dit jaar voor Hospice Zwolle, een kleinschalig bijna-thuis-huis voor terminaal zieke gasten en hun familie, waar gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en hun eigen zorgverleners - bijna zoals thuis. Veel vrijwilligers, waaronder enkele leden van Stichting Loopsport Zwolle, zijn bij Hospice Zwolle betrokken. Hospice Zwolle is afhankelijk van donateurs en giften van bedrijven en particulieren. Hier leveren wij graag een bijdrage aan.Meer informatie

Het derde goed doel voor dit jaar is de Voedselbank Zwolle. Onder het motto ‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’ helpt de voedselbank mensen die onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Ook hier zijn enkele lopers van Stichting Loopsport Zwolle als vrijwilliger bij betrokken. Opnieuw een lokaal project dat onze steun verdient. Meer informatie